Aktuelt

Hva er et hylleselskap og hvorfor trenger du det?

Et hylleselskap er et ferdigregistrert og ubrukt AS som kan overtas på dagen. Ikke alle trenger et hylleselskap, men det kan være til stor hjelp for deg som har det travelt med å komme i gang.
Av Alexandra Eldby

Hylleselskap - et AS på dagen

Du som skal starte et nytt selskap har flere valg for hvordan det kan løses. Du kan gjøre jobben selv, få hjelp med generering av dokumenter, eller få bistand av en advokat med hele prosessen. Alle småtingene tar ofte litt mer tid enn man tror, og erfaringsmessig bruker man i snitt ca. 1 måned på å registrere et AS på ordinær måte.
Haster det å få registrert et selskap eller du ønsker mindre jobb med prosessen kan du overta et hylleselskap fra Nytt Foretak, som er et ferdig AS som er klart til bruk på dagen.
Et tips er å vurdere om det lønner seg å spare tid på registreringsprosessen, enten det dreier seg om å spare arbeidstid som kunne vært brukt på noe annet eller at selskapet har frister det skal rekke.
I snitt vil man kunne spare over en måned ved å kjøpe et hylleselskap fremfor å registrere AS på vanlig måte før du får org.nr.

Hva er et hylleselskap?

Et hylleselskap er et helt vanlig aksjeselskap (AS) som er registrert med tanke på å selges videre om kort tid, og som ligger «på hylla» og venter på å bli overtatt av en kjøper. Hylleselskapet er helt tomt og ubrukt, og når kjøperen overtar selskapet kan han eller hun begynne å bruke det samme dag.
Allerede samme dag kan kjøper av hylleselskapet ta selskapet i bruk for fakturering, avtaleinngåelse osv. Når selskapet overdras til kjøper endres selskapets navn, styre, adresse og formål med mer. Disse endringene registreres i Brønnøysund i løpet av noen dager. Alle opplysninger om selskapet kan endres bortsett fra organisasjonsnummeret som forblir det samme.

Når trenger du et hylleselskap?

Når tiden er knapp kan du ha god nytte av et hylleselskap. Det kan være mange grunner til at man ikke har tid til å bruke flere uker på å registrere et selskap på ordinær måte. Denne prosessen tar i snitt ca. 1 måned, blant annet på grunn av kø og behandlingstid hos bankene og Brønnøysundregistrene.
Grunner til at man trenger et hylleselskap kan blant annet være at de som etablerer selskapet skal rekke en frist, f.eks. en søknadsfrist hos Innovasjon Norge, søknad om skjenkebevilling, anbudsfrist eller lignende. Eller at man en har avtaler som det haster å inngå, for eksempel hvis man har forhandlet om en kontrakt eller transaksjon, og man har ventet med å etablere selskapet i tilfelle man ikke kom i mål med forhandlingene. Dette er særlig utbredt ved kjøp og utvikling av eiendom, oppkjøp av bedrifter mv. der det kan ta kort tid fra en mulighet dukker opp til et kjøp eller salg skal gjennomføres.
Hylleselskaper kan også være aktuelt for oppstartsselskaper som vil unngå å tape omsetning under registreringsprosessen ettersom man har mulighet til å begynne å ta oppdrag for kunder umiddelbart.

Slik overtar du et av våre hylleselskaper

Nytt Foretak er ledende i Norge på salg av hylleselskaper og er autorisert av Finanstilsynet som tilbyder av virksomhetstjenester.
For å overta et hylleselskap må du først betale kjøpesummen på kr 20 000. Når det er gjort signerer både du og vi en aksjesalgsavtale som formaliserer kjøpet.
Vi endrer firmanavn, daglig leder og styre osv. i Brønnøysund for deg etter overtakelsen. Disse endringene blir registrert i løpet av ordinær behandlingstid, normalt noen få arbeidsdager. Du får papirer som dokumenterer at du har overtatt selskapet og at endringene er bestemt, som du kan bruke som dokumentasjon i mellomtiden.
Allerede nå kan du begynne å ta i bruk det nye selskapet, og så snart endringene er ferdig registrert i Brønnøysund vil du også motta oppdatert firmaattest.
Hylleselskapet leveres uten bankkonto slik at du kan opprette konto selv i den banken du foretrekker å bruke. Når du kjøper selskapet overtar du også gjeld til selskapet på kr 30 000 for aksjekapitalen. Disse pengene kan du betale inn til bankkontoen du oppretter for selskapet etter du har overtatt.
Registreringsgebyr i Brønnøysund på kr 5 570 og gebyr for endring av firmanavn på kr 1 440 kommer i tillegg til kjøpesummen. Dette kan selskapet betale fra aksjekapitalen etter du har overtatt.
Klikk her for å lese mer og gå til bestilling.


Ansvarsfraskrivelse: Artiklene på denne nettsiden er ment til markedsføringsformål og kan være ufullstendige. Artiklene skal derfor ikke anses juridisk rådgivning. Nytt Foretak AS og deres ansatte fraskriver seg ansvar for eventuelle feil og mangler ved informasjonen i tekstene.