Aktuelt

Skatt på innbetalt kapital

Skattesaken til Petter Stordalen handler ikke bare om store beløper, men reiser også spennende skatterettslige spørsmål. Er det slik at man heretter skal skille mellom "ubeskattet" kapital som er innbetalt fra et selskap og "ferdig beskattet" kapital innbetalt fra en privatperson?

Vår dyktige kollega Fredrik Farstad tar opp temaet rundt en av de sentrale nyansene i skattesaken i Advokatbladet.