For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Trenger du et AS raskt?

Kjøp et ferdig hylleselskap, spar to måneder og få org.nr. umiddelbart.
NORSKE KUNDER
Kr 20 000,-
(+ aksjekapital kr 30 000 og gebyrer til Brønnøysund)
Vi er stolte av å ha tillit hos bl.a
Kjøp et ferdig hylleselskap. Få org. nr. på dagen.
Et hylleselskap er et 100% garantert nyregistrert, helt ubrukt AS som er klart til bruk og kan overtas på dagen. Når du kjøper et hylleselskap fra oss kan du få ditt AS på bare én time og spare 4-8 uker.

Vi leverer selskaper fra flere årganger

  • 2024


    Når du bestiller et hylleselskap får du et selskap som er stiftet i 2024, med mindre du ønsker noe annet.

  • 2023 eller tidligere


    Vi har selskaper stiftet i 2023, 2022, 2021 og 2020 som er tilgjengelige på forespørsel.

    + kr. 5 000

Bestill et hylleselskap og ta det i bruk i løpet av 1-2 timer
1
Bestill på bare 5 min.*
Fyll ut vårt enkle bestillingsskjema med detaljer om det nye selskapet.
2
Vi gjør nødvendige tilpasninger
Vi henter frem et av våre hylleselskaper, tilpasser det etter dine spesifikasjoner og sender ferdige dokumenter til signering.
3
Selskapet er klart til bruk
Normalt kan du ta selskapet i bruk i løpet av en time. Vi endrer firmanavn og øvrige detaljer i Brønnøysundregistrene.
Kr 20 000,-

(+ aksjekapital kr 30 000 og gebyrer til Brønnøysund)
Gjelder når styremedlemmer/daglig leder har norsk personnummer/D-nummer og tilgang til å signere elektronisk i Altinn.no
* Nytt Foretak er underlagt hvitvaskingsloven. Når du har fylt ut din bestilling vil en av våre medarbeidere i løpet av kort tid gjennomføre en kundesjekk før vi kan gå videre.
** Bankene har ulik praksis for når de ønsker å åpne konto for hylleselskaper. Hvis det er nødvendig å åpne konto raskt anbefaler vi at du snakker med banken din før du bestiller eller tar kontakt med oss for henvisning.
*** Nytt Foretak selger primært hylleselskaper til profesjonelle næringslivsaktører via advokatfirmaer o.l. samt på anbefaling. Vi forbeholder oss retten til å avslå kjøpsforespørsler fra kunder utenfor vår målgruppe.
Praktisk informasjon
Hylleselskapet koster kr 50 000 inkludert aksjeinnskuddet på kr 30 000. Betaling organiseres litt ulikt avhengig av hvem det er som kjøper hylleselskapet.

Når kjøperen er et selskap registrert i Norge eller et EU/EØS-land betaler kjøperen kr 20 000 til Nytt Foretak. I tillegg overtar kjøperen en gjeld til hylleselskapet på kr 30 000 som tilsvarer aksjekapitalen. Dette gjøres opp senere ved å betale inn beløpet til bankkontoen man oppretter for hylleselskapet. Hylleselskapet må betale et registreringsgebyr til Brønnøysundregistrene på kr 5 784 etter overtakelse.

Dersom kjøperen er privatperson, et selskap registrert utenfor EU/EØS eller det er flere kjøpere samtidig betaler kjøper kr 50 000 til Nytt Foretak. Hylleselskapet leveres da med kr 24 216 innestående på en klientkonto, som tilsvarer aksjekapitalen på kr 30 000 fratrukket et registreringsgebyr på kr 5 784 til Brønnøysundregistrene.
Aksjekapital og betaling
Hylleselskapet må betale et registreringsgebyr på kr 5 784 samt et gebyr for endring av firmanavn på kr 1 357 til Brønnøysundregistrene etter overtakelse. Disse gebyrene kan belastes aksjekapitalen.

Dersom kjøper er et selskap registrert i Norge eller et EU/EØS-land vil faktura for registreringsgebyr (kr 5 784) bli sendt til hylleselskapet etter overtakelse.

Hvis kjøper er en eller flere privatpersoner, et selskap registrert utenfor EU/EØS eller det er flere kjøpere samtidig betaler hylleselskapet registreringsgebyret på kr 5 784 direkte fra aksjekapitalen før overtakelse. Når kjøper oppretter bankkonto til hylleselskapet overføres resten av aksjekapitalen (kr 24 216) til bankkontoen.
Gebyrer til Brønnøysundregistrene
Bankkonto
Norske banker har ulik praksis for når de ønsker å åpne konto for hylleselskaper. Enkelte kan åpne konto med en gang selskapet er overtatt, men de fleste banker ønsker normalt å vente til endringer er oppdatert i Brønnøysundregistrene.

Snakk med banken før du bestiller hos oss dersom du trenger rask kontoåpning. Eventuelt kan du gjerne kontakt oss for tips og råd om banker som kan passe for deg.
Gjør det enda enklere
Når du kjøper et hylleselskap av oss kan du også få bistand med følgende for å gjøre oppstarten enda enklere.
Digital aksjeeierbok
Trygghet for aksjonærer og transparens i eierskap. Vår partner dCompany tilbyr digital aksjeeierbok med flere fordeler.
Bankkonto
Det tar normalt 2-3 uker å åpne bankkonto. Om det er avgjørende å få en konto med en gang anbefaler vi å ta kontakt med banken du ønsker å bruke først. Du kan også prate med oss for å få tips og råd eller for å åpne konto gjennom vår samarbeidspartner.
Registrert adresse
Alle selskaper må ha en norsk forretningsadresse.Vår adresse ligger sentralt til på Tjuvholmen og kan leies som forretningsadresse for nye selskaper.
Lurer du på noe?
Når du etablerer et nytt selskap med Nytt Foretak kan regne med god og personlig service på telefon og via e-post, eller finn svar på det du lurer på her.
Klar for å komme i gang?
Klikk på knappen under for å gå til bestilling. Eller send oss en mail på post@nyttforetak.no eller ring oss på 22 33 41 00 hvis du ønsker mer informasjon.