For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Gjør det enkelt å tilby hylleselskaper

Tilgang til selskapene klienten behøver - i det de behøver dem. Tilgjengelig 24/7.
FOR RÅDGIVERE
En digital portal, skreddersydd for rådgivere
Med Nytt Foretak slipper du papirarbeid og administrasjon, og har tilgang på et stort lager av hylleselskaper og relaterte tjenester på kort varsel. Derfor velger de fleste ledende advokatfirmaer og revisjonshus i Norge å benytte Nytt Foretak.

Vi leverer selskaper fra flere årganger

  • 2024


    Når du bestiller et hylleselskap får du et selskap som er stiftet i 2024, med mindre du ønsker noe annet.

  • 2023 eller tidligere


    Vi har selskaper stiftet i 2023, 2022, 2021 og 2020 som er tilgjengelige på forespørsel.

    + kr. 5 000

"Vi opplever Nytt Foretak som innovative, løsningsorienterte og hyggelige å samarbeide med."
Vi er stolte av å ha tillit hos bl.a
Vi gjør livet litt enklere for deg og klienten
Med Nytt Foretak får du tilgang på en rekke nærliggende tjenester som kan være nyttige i mange sammenhenger.
Bankkonto
Opprett bankkonto til nye selskaper på bare 1-2 virkedager.
Registrert adresse
Gi selskapet en sentral forretningsadresse på Aker Brygge.
Retur av selskap
Om behovet bortfaller kan vi ta kjøpte selskaper i retur på dagen.
Mellombalanse og signeringer
Vi sender mellombalanser til regnskapsregisteret og signerer overfor tredjepart ved behov.
Vi synes at din tid er viktig. Derfor leverer vi effektive løsninger og rask leveranse 7 dager i uken .
Nytt Foretak er autorisert av Finanstilsynet. For at alle dine data skal være 100 % sikre bruker vi europeisk datasenter som er HDS og ISO 27001-sertifisert.
Hvorfor velge Nytt Foretak
Hvis tid er viktig
I trygge hender
Selv om flere av prosessene våre er digitale og automatiserte er vi her for å svare når du lurer på noe.
Personlig service
Ta kontakt med oss for mer informasjon
Kristian Djuve
Daglig leder
Phone: +47 922 98 060
Email: kristian@nyttforetak.no
Fredrik Farstad
Internadvokat
Phone: +47 412 67 621
Email: fredrik@nyttforetak.no