For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Gjør det enkelt å tilby hylleselskaper

Tilgang til selskapene klienten behøver - i det de behøver dem. Tilgjengelig 24/7.
FOR RÅDGIVERE
Tilby vår portefølje av selskaper videre til klienter
Ved å samarbeide med oss slipper du å bruke tid på papirarbeid og administrasjon, samtidig som som du har tilgang på selskapene du behøver når du behøver dem. Derfor velger de fleste ledende advokatfirmaer og revisjonshus å benytte Nytt Foretak.

Vi tilbyr hylleselskaper fra flere årganger

 • 2023
  Som utgangspunkt tilbyr vi selskaper stiftet i 2023, med mindre klienten ønsker noe annet.
 • 2022
  Vi har en portefølje med selskaper stiftet i 2022 tilgjengelig på forespørsel.
  + kr. 5 000
 • 2021 / 2020
  Selskaper stiftet i 2021 og 2020 er også tilgjengelig på forespørsel.
  + kr. 10 000
"Vi opplever Nytt Foretak som innovative, løsningsorienterte og hyggelige å samarbeide med."
Vi er stolte av å ha tillit hos bl.a
Tilvalg som gjør det enklere for klienten
Når du formidler hylleselskaper fra Nytt Foretak kan man også få bistand med følgende for å gjøre oppstarten enda enklere.
Bankkonto
Få bankkonto til nye selskaper på 1-2 virkedager
Registrert adresse
Gi selskapet en sentral forretningsadresse på Aker Brygge.
Retur av selskap
Om behovet bortfaller kan vi ta kjøpte selskaper i retur på dagen.
Mellombalanse og signeringer
Vi sender mellombalanse til regnskapsregisteret og signerer i Altinn eller overfor tredjepart ved behov.
Vi synes at din tid er viktig. Derfor kan du regne med effektive løsninger og rask leveranse 7 dager i uken når du har med oss å gjøre.
Nytt Foretak er autorisert av Finanstilsynet. Vi følger GDPR og benytter bl.a. europeisk datasenter som er HDS og ISO 27001-sertifisert.
Hvorfor velge Nytt Foretak
Hvis tid er viktig
I trygge hender
Vi er opptatt av personlig service og tilgjengelighet. Selv om flere av prosessene våre er digitale og automatiserte er vi her for å svare når du lurer på noe.
Personlig service
Ta kontakt med oss for mer informasjon
Kristian Djuve
Daglig leder
Phone: +47 922 98 060
Email: kristian@nyttforetak.no
Fredrik Farstad
Internadvokat
Phone: +47 412 67 621
Email: fredrik@nyttforetak.no