For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Bruk av informasjonkapsler (cookies)

Når du besøker en nettside, kan det lagres eller samles inn informasjon om nettleseren din, hovedsakelig i form av cookies eller andre identifikatorer (i denne sammenheng bruker vi ordet «cookies»). Nytt Foretak bruker cookies til (i) nødvendighet for bruk av nettsiden, (ii) funksjonalitetsoptimalisering, og (iii) markedsføring

Våre cookies
Vi bruker følgende tjenester som benytter cookies:

Google Analytics: Dette er en tjeneste fra Google som måler og analyserer trafikk til nettsiden, hvordan brukerne bruker nettsiden, hvem brukerne er etc. Vi bruker Google Analytics til å måle og analysere trafikken til nettsiden, og bruker informasjonen til å forbedre nettsiden og vår markedsføring. Les mer here.

Google Ads: Dette er en tjeneste for annonsering via Google. Vi bruker Google Ads til å markedsføre overfor potensielle kunder, og skaffe trafikk til nettsiden. Google Ads fungerer i sammenheng med Google Analytics, og måler og analyserer bl.a. effektiviteten og rekkevidden av annonseringen. Vi bruker også informasjon om brukerne av nettsiden, slik at vi kan markedsføre til dem på et senere tidspunkt (remarketing). Les mer her.

Microsoft Advertising: Dette er en tjeneste for annonsering via Microsoft. Når det gjelder formål og funksjon tilsvarer Microsoft Advertising i all hovedsak Google Ads. Les mer her.

LinkedIn Marketing Solutions: Dette er en tjeneste for annonsering via LinkedIn. Tjenesten måler effektiviteten og rekkevidden av annonsene, og det samles informasjon om dem som har sett annonsene, slik at vi kan markedsføre til dem på et senere tidspunkt (remarketing). Les mer her.

Facebook-annonser: Dette er en tjeneste fra Meta for annonsering på Facebook. Tjenesten måler effektiviteten og rekkevidden av annonsene, og det samles informasjon om dem som har sett annonsene, slik at vi kan markedsføre til dem på et senere tidspunkt (remarketing). Les mer her.

Administrering av cookies
Du som bruker av nettsiden har rett og mulighet til å selv velge hvilke cookies du tillater. Dette gjør du ved å gjøre dine valg under innstillinger i din nettleser.

Oppdatert informasjon om hvordan du kan oppdatere innstillingene i din nettleser finner du på nettvett.no. Tilsvarende informasjon er tilgjengelig på engelsk på ico.org.uk.