For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Personvernerklæring

Nytt Foretak AS respekterer ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for vår behandling av personopplysninger ved besøk på vår nettside.

Personopplysninger:
Personopplysninger er alle opplysninger som kan brukes til å identifisere deg som enkeltperson, f.eks. navn, e-postadresse, bosted, personnummer eller teknisk informasjon. Når Nytt Foretak behandler personopplysninger, er det Nytt Foretak som er ansvarlig for hvordan og hvorfor de aktuelle opplysningene behandles (“behandlingsansvarlig”).

Behandling av personopplysninger:
Vi skiller mellom personopplysninger som behandles ved din bruk av nettsiden, og personopplysninger som behandles ved kjøp av våre produkter og tjenester.

Når du kjøper produkter og tjenester av oss gjelder egne vilkår, og du vil få presentert egen personvernerklæring ved bestilling. Eksempelvis vil vi ved bestilling gjennomføre kundesjekk i henhold til anti-hvitvaskingsregelverket og samler blant annet inn følgende informasjon:
  • Fullt navn
  • Adresse
  • Personnummer eller D-nummer
  • Kontaktinformasjon

I tillegg kan vi gjennomføre kredittsjekk, og hvis kjøperen er en juridisk person vil vi kartlegge hvem som er de reelle rettighetshaverne til selskapet.

Når du bruker vår nettside behandler vi opplysninger om deg til markedsføringsformål og til utvikling og optimalisering av nettsiden. I den anledning bruker vi tjenester fra tredjeparter. Nærmere informasjon fremgår av vår Cookie Policy.

Dine rettigheter:
Du har en rekke rettigheter etter norsk personvernregelverk. Disse er i et nøtteskall:

Rett til innsyn: Du kan be oss om informasjon om hvilke, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
Rett til retting: Du kan be oss rette eller supplere personopplysninger om deg som du mener er feil.
Rett til sletting: Du kan be om at dine personopplysninger skal bli slettet. Dette er aktuelt f.eks. hvis du først har samtykke til at behandling, men senere har trukket ditt samtykke.
Rett til begrensning: I visse tilfeller er det aktuelt at personopplysninger midlertidig eller permanent begrenses, f.eks. ved at det settes begrensninger på hvilke personopplysninger som kan behandler eller hvordan det skal behandles.
Rett til å protestere: I visse tilfeller har du rett til å protestere mot at vi bruker dine personopplysninger. Hvis behandling av personopplysningene er nødvendig for å gjennomføre en handel, kan du ikke protestere. Direkte markedsføring kan du alltid protestere mot.
Rett til dataportabilitet: Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger slik at du kan bruke dem på nytt senere.
Rett til informasjon: Du har rett på informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.
Beskyttelse fra helautomatiserte beslutninger: Du har rett til at beslutninger som er viktige for deg, ikke skal bli tatt av datamaskiner og kunstig intelligens.

Oppdatert og utfyllende informasjon om dine personvernrettigheter finner du på Datatilsynets nettsider.

Endringer:
Vi vil oppdatere og endre personvernerklæringen ved behov. Siste versjon vil være tilgjengelig på www.nyttforetak.no.

Kontaktinformasjon:
Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

Nytt Foretak AS
Grundingen 6, 0250 Oslo
post@nyttforetak.no