For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Skal du starte en bedrift i Norge?

Vi hjelper deg å sette opp et norsk AS raskt og enkelt.
FOR UTENLANDSKE KUNDER
Kjøp et ferdig hylleselskap. Kom i gang på 1-2 dager.
For utenlandske borgere er selskapsstiftelse en lang og tung prosess. Derfor tilbyr vi hylleselskaper som gjør det både raskere og enklere. I stedet for å vente i 8-12 uker kan du ta selskapet i bruk i løpet av 1-2 virkedager. Hylleselskapene våre er 100% garantert nyregistrert og helt ubrukt, og tilpasses nøyaktig slik du vil.
Dette bør du vite om aksjeselskap
Ledelse
 • Et selskap må ha et styre (med minimum 1 person)
 • Selskapet kan velge å ha en administrerende direktør (CEO), men det er ikke obligatorisk
 • 50 % eller flere av styremedlemmene må være bosatt i EU/EØS/UK
 • Hvis det utnevnes CEO må denne være bosatt i EU/EØS/UK
 • Styremøter kan avholdes elektronisk
 • Regnskapskrav: Norske aksjeselskaper (AS) må levere årsregnskap.
Aksjekapital
 • Minimum NOK 30 000
 • Investorens ansvar vil være begrenset til verdien av aksjene som tegnes
 • Det kreves kun én aksjonær og det er ingen begrensninger knyttet til aksjonærens nasjonalitet
D-nummer
 • Et D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer som ikke har norsk fødselsnummer.
 • Et D-nummer kreves for å ha en rolle i et norsk selskap. Man søker om D-nummer i forbindelse med at man skal ha en rolle i et selskap.
 • Tid: Det tar normalt mellom 4-8 uker for utenlandske borgere å få D-nummer.
Slik kommer du enkelt i gang i Norge
1
Bestill på bare 5 minutter (i)
Vi vil gjennomgå din bestilling og utarbeide alle relevante dokumenter
2
Vi gjør nødvendige tilpasninger
Vi henter frem et av våre hylleselskaper, tilpasser det etter dine spesifikasjoner (ii) og sender ferdige dokumenter til signering (iii).
3
Selskapet er klart til bruk
Innen noen få timer vil selskapet ditt være klart til bruk og du mottar et organisasjonsnummer. Nå kan du kontakte banken du ønsker å bruke for å åpne en bankkonto (iv)
Kr 20 000 + aksjekapital kr. 30.000 og gebyrer til Brønnøysund
Gjelder der styreleder/daglig leder har norsk personnummer eller D-nummer og tilgang i Altinn
(i) Nytt Foretak er underlagt hvitvaskingsloven. Når du har fylt ut din bestilling vil en av våre medarbeidere i løpet av kort tid gjennomføre en kundesjekk før vi kan gå videre.
(ii) Dersom dere behøver å søke om D-nummer sender vi deg skjema(-ene) som behøves ferdig utfylt. Disse må signeres og originalene må videresendes til Brønnøysundregistrene.
(iii) Endringene blir normalt registrert i løpet av 5-7 uker, men du behøver ikke å vente med å ta selskapet i bruk.
(iv) Merk at det kan ta 2-3 måneder å åpne en bankkonto dersom du ikke er norsk. Behandlingstiden vil imidlertid variere mellom ulike banker, og vi anbefaler deg å ta kontakt med bankene du vurderer før du bestiller ditt selskap.
Prisene varierer avhengig av om personene som skal ha roller i selskapet allerede har D-nummer (identifikasjonsnummer) og tilgang i Altinn eller får bistand av en advokat eller rådgiver med prosessen.
Har dere D-nummer?
PRIS
*
Aksjekapital: NOK 30 000
Aksjekapitalen må overføres på forhånd med mindre kjøper er et selskap som er registrert i EU eller EØS. Overført aksjekapital refunderes så snart selskapets bankkonto er åpnet.
Registreringsgebyret til Brønnøysundregistrene på NOK 5 784 (≈ EUR 510) blir fakturert etter at registreringen er fullført og trekkes fra aksjekapitalen på NOK 30 000 dersom denne er overført til Nytt Foretak.

I tillegg tilkommer gebyr til Brønnøysundregistrene for endring av selskapets navn på NOK 1 357 (≈ EUR 120) hvis du allerede har D-nummer.
*
Andre avgifter
Hylleselskap
NOK 20 000
(1)
Personer med roller i selskapet har allerede D-nummer og tilgang i Altinn
*
Aksjekapital: NOK 30 000
Aksjekapitalen må overføres på forhånd med mindre kjøper er et selskap som er registrert i EU eller EØS. Overført aksjekapital refunderes så snart selskapets bankkonto er åpnet.
Registreringsgebyret til Brønnøysundregistrene på NOK 5 784 (≈ EUR 510) blir fakturert etter at registreringen er fullført og trekkes fra aksjekapitalen på NOK 30 000 dersom denne er overført til Nytt Foretak.

I tillegg tilkommer gebyr til Brønnøysundregistrene for endring av selskapets navn på NOK 2 668 (≈ EUR 235) ved søknad om D-nummer(e)
*
Andre avgifter
(kr 20 000 (ingen MVA) + kr 12 500 (ink 25% MVA))
Hylleselskap, søknad om D-nummer, endringsmelding på papir
NOK 20 000 + 12 500
(2)
En eller flere med roller i selskapet
har ikke D-nummer eller tilgang i Altinn
Vi gjør det enklere å etablere seg i Norge
Når du kjøper et hylleselskap av oss kan du også få bistand med følgende for å gjøre det enda enklere.
Registrert adresse
Alle selskaper må ha en norsk forretningsadresse. Vår adresse ligger sentralt til på Aker Brygge og kan leies som forretningsadresse for nye selskaper.
Digital aksjeeierbok
En digital aksjeeierbok gir trygghet for aksjonærer og transparens i selskapets eierskap. I samarbeid med DCompany tilbyr vi digital aksjeeierbok med flere fordeler.
Søknad om D-nummer
D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer som ikke har norsk fødselsnummer. Vi hjelper deg å fylle ut skjemaene som behøves for å søke om D-nummer.
Klar for å komme i gang?
Klikk på knappen under for å gå til bestilling. Eller send oss en mail på post@nyttforetak.no eller ring oss på 22 33 41 00 hvis du ønsker mer informasjon.