For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Tilby dine kunder svenske hylleselskaper.

Få tilgang til svenske hylleselskaper på samme sted som norske. La vår unike digitale løsning gjøre jobben for deg.

SVENSKE HYLLESELSKAP

7 av10 velger Nytt Foretak
Nytt Foretak er kjent for rask levering, god service og høy grad av fleksibilitet. Derfor har en rekke av Norges største advokatfirmaer valgt å samarbeide med oss.

Nå leverer vi også den samme gode kundereisen når du behøver et svensk AB. Du slipper papirarbeid og det administrative som følger med, samtidig som de svenske selskapene du behøver er der når du behøver dem.
"Samarbeidet med Nytt Foretak lar oss levere hylleselskaper og selskapsstrukturer raskt og enkelt. Vi er spesielt fornøyd med deres responstid og høye servicenivå."
- Wiersholm
Vi synes at din tid er viktig. Derfor kan du regne med effektive løsninger og rask leveranse 7 dager i uken når du har med oss å gjøre.
Nytt Foretak er autorisert av Finanstilsynet. For at alle dine data skal være 100 % sikre bruker vi europeisk datasenter som er HDS og ISO 27001-sertifisert.
Hvorfor velge Nytt Foretak
Hvis tid er viktig
I trygge hender
Vi er opptatt av personlig service og tilgjengelighet. Selv om flere av prosessene våre er digitale og automatiserte er vi her for å svare når du lurer på noe.
Personlig service
Ta kontakt med oss for mer informasjon
Kristian Djuve
Daglig leder
Phone: +47 922 98 060
Email: kristian@nyttforetak.no